Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Intencjonalność

Myśl 115

Mamy wiele narzędzi do wyboru. 

Aplikacje, notatniki, narzędzia i wszystko inne.

Wiele z tych narzędzi jest częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych - tz. nie musimy wykonywać danej akcji, maszyna się tym zajmuję.

A ja wolę inaczej. Lubię manualnie wykonywać proste czynności. Lubię sam przepisywać swoje zadania z listy tygodniowej na listę dzienną, codziennie duplikować notatkę dziennik, która zawiera mój szablon. 

Czy to zabiera mi czas? Tak.

Czy podejmuję dzięki temu decyzje bardziej świadomo i intencjonalnie? Tak.


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: