Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Wschód

Myśl 114

Tak samo, jak piękny jest wschód słońca, piękna jest zmiana, wzrost, wschód


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: