Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Plan czy pomysł?

Myśl 109

Co jest ważniejsze:

pomysł, który inspiruje, czy plan, który kieruje?


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: