Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Współpraca

Myśl 108

Razem lepiej. Razem więcej. Razem mocniej.

Czy tego chcemy, czy nie, tak jest.

Jest takie piękne zdanie:

Mocna współpraca zbudowana jest na osobistej niezależności.

Dokładnie. Aby móc mądrze i efektywnie pracować z innymi, w zespole, potrzebna jest dobrze rozwinięta i dobrze ukierunkowana niezależność, niepodległość. 


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: