Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Zachwyt

Myśl 103

Jestem zachwycony.

Światem. Ludźmi. Naturą.

Zachwycam się tym, że wszystko, co złe zawsze w końcu staje się dobre (albo ma dobry efekt).

Zachwycam się tym, że my, ludzie, pomagamy tym, którzy potrzebują. Mimo tego, że łatwiej byłoby ich odrzucić.

Zachwycam się tym, że pory roku, tak różne od siebie, przechodzą z jednej do drugiej w pięknym cyklu.

Zachwycam się tym, że wszystko jest takie piękne. 


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: