Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Prototyp

Myśl 90

Nie mam jakiejś długiej historii na dzisiaj. Mam za to prototyp, wynik pracy ostatnich trzech miesięcy:

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają dalej. Pierwszego września strona będzie już dostępna. 


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: