Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Siła pasji

Jaka mocna musi być pasja, aby zachęcać do czynu?

Czy to w ogóle da się zmierzyć?


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: