Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Przełamanie

Myśl 73

Gdzie leży twój Punk Przełamania?

Ile czasu, zasobów będziesz musiał spędzić na wykonywaniu niewłaściwych czynności, zanim przełamiesz się i zaczniesz robić właściwe?

Większość ludzi właśnie tak działa, 

są w stanie w pewnym momencie podnieść głowę i zapytać;

Dlaczego ja to robię?

Idź, znajdź swój Punkt Przełamania.


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: