Daily Thoughts

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog. Writing in English during October. Contact me: blog [at] [my last name].eu. Yes, sometimes things that I write here don't make sense.

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Konstrukcje

Myśl #66

Ciągle coś konstruujemy w życiu. Czasami są to wieże (samo-wzrost), mosty (relacje), domy (tożsamość) czy drogi (emocje).

O tych analogiach jeszcze kiedyś napiszę.

Tylko, czy kiedykolwiek mamy jakiś plan?

Zazwyczaj budujemy nasze konstrukcje na ślepo, tworząc plan na bieżąco.

O ile solidniejsze, słuszniejsze, lepsze mogłyby być nasze konstrukcje, gdybyśmy mieli jakiś plan?


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts: