Daily Thoughts

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog. Writing in English during October. Contact me: blog [at] [my last name].eu. Yes, sometimes things that I write here don't make sense.

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Następny krok

Najważniejszą myślą przy planowaniu pracy, projektów jest zrozumienie pojęcia, że wszystko trzeba robić krok po kroku. Nie da się przeskoczyć, zawsze trzeba znaleźć i zdefiniować następny krok.


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts: