Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Skala

Skala jest bardzo ważnym pojęciem.

Dla jednej osoby miesiąc to długi okres czasu, dla innej jest to dziesięć lat.


Większość naszych umiejętności poznawczych opiera się na porównywaniu i skalowaniu rzeczy między sobą. 


Gdyby nie skala, nasz świat nigdy by się tak nie rozwinął.


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: