Daily Thoughts

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog. Writing in English during October. Contact me: blog [at] [my last name].eu. Yes, sometimes things that I write here don't make sense.

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Skala

Skala jest bardzo ważnym pojęciem.

Dla jednej osoby miesiąc to długi okres czasu, dla innej jest to dziesięć lat.


Większość naszych umiejętności poznawczych opiera się na porównywaniu i skalowaniu rzeczy między sobą. 


Gdyby nie skala, nasz świat nigdy by się tak nie rozwinął.


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts: