Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Zarządzanie problemami

Jesteśmy w tej chwili na tyle potężnym społeczeństwem, że standardy życia są bardzo wysokie.

Znaleźliśmy rozwiązanie na zdecydowaną większość problemów i utrudnień jakie nas dotykały.

Jednak nie jesteśmy w stanie stworzyć Systemu Zarządzania Wielkimi Problemami Ludzkości.

Nie wiemy, co zrobić z globalnym ociepleniem, zanieczyszczeniem środowiska, przeludnieniami.,,

Mamy jakąś wizję pierwszych kroków, ale nie mamy czegoś, na czym można polegać.


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: