Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Dzielenie się

Dzielenie się wiedzą jest fundamentalnie ważnym i dobrym uczynkiem. Niestety, nasz system edukacji raczej nie skłania uczniów do tego. To, co wspieramy, to niezdrowa konkurencja i ciągłe porównywanie dla samego porównywania a nie rozwoju. Większość zadań jest stworzona do pracy indywidualnej, przy okazji zniechęcając do dzielenia się nią. Zamiast dyskusji, burz mózgów i prezentacji, mamy pojedyncze odpytywanki, pojedyncze testy i pojedyncze oceny. W ten sposób nigdy nie zbudujemy mądrego i wspierającego się społeczeństwa.


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: