Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Nowy początek

Co musi się stać, aby człowiek się złamał i nastąpiła zmiana? Czy w ogóle musi się złamać? Czy to zawsze musi być nagłe, drastyczne?


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: