Codzienne Myśli

@codziennemysli

Aleksander Antoszek - Student, artist, writer & tutor. This is my daily blog in Polish. Contact me: blog@antoszek.eu

antoszek.eu @aaantoszek Thank Guestbook

Uzależnienie

Aby pozbyć się jakiegoś uzależnienia, należy się zmienić. A uzależnić od zmiany?


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: